Pierwsza misja za nami

Filtrowanie wody

W dniu 5 września 2017 roku, w ramach misji CZYSTA WODA, na zajęciach z panią Beatą Potasińską, wykonaliśmy zadanie „Oczyść tę wodę!”.

Wiedzieliśmy, że woda w naszych kranach pobierana jest z Wisły (dokładniej – kilka metrów pod dnem rzeki). Sposób jej oczyszczania przeprowadziliśmy doświadczalnie. Skupiliśmy się na filtrowaniu. Odkrywaliśmy kolejność warstw żwirku i piasku, podobnie jak to ma miejsce w miejskiej stacji uzdatniania wody. Czy najpierw jest drobny piasek, czy może drobny żwirek? Do tego dołożyliśmy warstwę węgla aktywowanego, który pochłania pewne zanieczyszczenia obecne w wodzie, np. z pestycydów. Po stworzeniu filtra udało się nam niemal czarną na początku próbkę wody doprowadzić do stanu prawie przezroczystego!

Doświadczenie oczyszczania brudnej wody uświadomiło nam, jak wymagającym procesem jest jej oczyszczanie, aby w kranach była ona idealnie czysta. Będzie ono przypominać o  bardziej odpowiedzialnym korzystaniu z wody w domu i szkole. Z większą troską będziemy teraz podchodzić do spraw zanieczyszczenia rzeki, które mogłyby wpłynąć na czystość wody w Wiśle, z której pobierana jest woda do naszych domów.