Klub Młodego Odkrywcy w naszej szkole

We wrześniu 2017 roku w naszej szkole swoją działalność rozpoczął Klub Młodego Odkrywcy – Drużyna Świętego Franciszka. Taką nazwę klubu wybrali w drodze głosowania jego uczestnicy.

Drużyna Świętego Franciszka liczy 28 uczniów z klas 1-5. Jej opiekunem jest Magdalena Kołodziejska.

Celem działalności KMO jest rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się metodą badawczą. W Klubach Młodego Odkrywcy uczniowie wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę o otaczającym świecie.

Kluby Młodego Odkrywcy działają zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju, np. na Białorusi, Ukrainie, w Gruzji. Ich działalność wspierają Centrum Nauki Kopernik oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Więcej informacji na temat działalności klubów jest dostępnych na stronie: http://www.kmo.org.pl/index.php