Regulamin świetlicy

„REGULAMIN  POBYTU  UCZNIA  W  ŚWIETLICY”   

  1. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcom.
  2. Wychowawca świetlicy zawsze wie gdzie jestem.
  3. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”.
  4. Nie krzyczymy, nie biegamy, każdy ma prawo spędzać wolny czas w spokoju.
  5. Słuchamy siebie nawzajem.
  6. Jesteśmy koleżeńscy. Pomagamy sobie wzajemnie.
  7. Plecaki zostawiamy w szatni.
  8. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy. Sprzątamy po sobie. Odkładamy rzeczy na miejsce.
  9. Szanujemy wszystkie przybory, gry, oraz sprzęt szkolny.
  10. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.