Lekcja przyrody

Całkiem inna lekcja przyrody, mieliśmy ciekawego gościa …

Oglądaliśmy albumy / zielniki roślin. Byliśmy też na spacerze, odgadywaliśmy jakie drzewa rosną w ogródku Św. Franciszka.