Projekt biblioteczny

W ramach projektu bibliotecznego w listopadzie i grudniu uczestniczyliśmy w zajęciach. Każdy mógł zaprezentować swoją ulubioną książkę i wykonać zakładkę. Byliśmy też na lekcjach w bibliotece. Odbyło się pasowanie na czytelnika. Czytaliśmy wiele książek o dobrym wychowaniu. Podsumowaniem naszej pracy było zorganizowanie wystawy naszych prac na temat dobrego wychowania.