Klasa 5 – rozwiąż zadanie

Zadanie o wieku pani nauczycielki

Jeśli obliczysz wartość wyrażenia algebraicznego

 xxx 

gdzie

n – liczba osób dorosłych na wycieczce do Muzeum Literatury, która odbyła się 15 listopada

a – rok urodzenia autora wiersza omawianego na lekcji w Muzeum Literatury

b – numer linii autobusu, którym jechaliśmy do Muzeum Literatury

c – godzina, o której wróciliśmy do szkoły z Muzeum Literatury ( w zaokrągleniu do 1h)

d – liczba nóg wszystkich uczestników wycieczki do Muzeum Literatury,

to dowiesz się ile lat ma pani nauczycielka.