Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców

Rok szkolny 2017/18

Funkcja
Imię i Nazwisko
Wybrany z klasy
Przewodnicząc Marian Pyjor   VI A
 Wiceprzewodniczący Magdalena Mycek I A 
Sekretarz  Agnieszka Strzałkowska IV 
 Członkowie Rady Aleksander Kosacki I B 
  Krzysztof Strzałkowski II 
  Paweł Przychodzeń   III A
   Urszula Gołaszewska III B 
   Jerzy Szymczak V A 
   Ewa Małkowska V B 
   Anna Wolska VI B 
  Andrzej Szymczak VII