Wymagania 2017/2018 Historia

Historia – rok szkolny 2017/2018

  • uczeń musi mieć na zajęciach podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy;
  • brak pracy domowej uczeń musi zgłosić przed sprawdzeniem przez nauczyciela listy obecności;
  • w ciągu semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, brak opanowania treści z poprzedniej lekcji, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń);
  • pytanie uczniów z wiadomości z poprzedniej lekcji odbywać się będzie na początku zajęć;
  • kartkówki będą obejmowały wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, ocen z kartkówek nie można poprawiać;
  • po każdym dziale uczniowie będą pisali pisemne prace klasowe, poprawiać będzie można tylko ocenę niedostateczną, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty poznania oceny, termin ten obowiązuje również uczniów, którzy byli nieobecni w czasie sprawdzianu
  • za aktywność na lekcji uczniowie otrzymywać będą plusy – pięć plusów daje piątkę, za niewłaściwą pracę na lekcji uczniowie otrzymywać będą minusy – pięć minusów daje ocenę niedostateczną;
  • ocenę celującą na koniec semestru i koniec roku otrzyma uczeń, który wykonywał prace dodatkowe, a większość jego sprawdzianów została oceniona na szóstkę

Franciszkański Dzień Tańca

13 czerwca odbył się w naszej szkole Franciszkański Dzień Tańca. Nasza klasa zaprezentowała na nim swój układ taneczny:)

Centrum Nauki Kopernik

9 czerwca spędziliśmy dzień w Centrum Nauki Kopernik. Było bardzo sympatycznie :)

 

    

 

 

Gra terenowa „Poznajemy Łazienki Królewskie”

7 czerwca nasza wychowawczyni Monika Kwiek i p. Agnieszka Goszczycka, nauczycielka języka polskiego, zabrały nas do Łazienek Królewskich na przygotowaną przez siebie grę terenową „Poznajemy Łazienki Królewskie”. Razem z nami poszła klasa 5b. Podzielono nas na trzy drużyny, każda z grup otrzymała zadania i rozpoczęliśmy bieg po Łazienkach w celu lepszego ich poznania. Przyjemność sprawiło nam jedno z zadań. Otóż trzeba było dobiec do restauracji Trou Madame a tam czekały na nas pyszne pucharki lodowe :)

                   

 

Pielgrzymka do Asyżu

 

Na przełomie marca i kwietnia 2017r. odbyliśmy długo oczekiwaną pielgrzymkę do Asyżu, śladami św. Franciszka. Czekaliśmy cały rok na tę chwilę.

Odwiedziliśmy m.in. Tarvisio, Padwę, Asyż, Watykan, La Vernę, Fonte Colombo, Wenecję :)

Oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia :)

 

 

 

Za kulisami Teatru Wielkiego

6 marca 2017r. zwiedziliśmy Teatr Wielki. Oprowadzono nas po jego kulisach. Wrażenie zrobiły na nas ogromne przestrzenie, które znajdują się za kulisami. Widzieliśmy pracownie osób, które dbają o dekoracje do przedstawień, mogliśmy zwiedzić magazyn kostiumów. Jednym słowem dzień pełen wrażeń.

         

Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego

W środę 1 lutego kl.5a i 5b wraz z opiekunami odwiedziły Centrum Pieniądza.
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka to nowoczesna placówka edukacyjna ukazująca dzieje pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski.
Największe zainteresowanie budził skarbiec i prawdziwa sztabka złota, ważąca prawie 13 kg.