Wystawiamy pantomimy

16 lutego przygotowaliśmy i odegraliśmy pantomimy „Sklep z zabawkami”, „Arka Noego” oraz „Złota kaczka”.

Pierwsza pomoc

8 lutego mieliśmy zajęcia z ratownikiem medycznym. Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe. Rozmawialiśmy, jak należy sprawdzić drożność dróg oddechowych, sprawdzić puls oraz jak się zachować w różnych sytuacjach (oparzenie, krwotok, omdlenie, zakrztuszenie, złamanie). Każdy spróbował ułożyć kolegę lub koleżankę w pozycji bezpiecznej. Uczyliśmy się też wzywać odpowiednie służby, przekazując wszystkie niezbędne informacje. Zajęcia bardzo nam się podobały.

Zmiany w zasadach oceniania

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna

Zmiany od II półrocza

1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

A – celujący – 100 %
B – bardzo dobry – od 90%
C – dobry – od 75%
D – dostateczny – od 60%
E – dopuszczający – od 45%
F – niedostateczny – poniżej 45%
W powyższej skali stosuje się plusy i minusy.

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

3. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.
Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

 • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
  punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
 • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
 • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
 • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”. Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowaniadanego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości

5 lutego w naszej szkole odbyła się gra historyczna, której tematem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wszystkie klasy odwiedzały szkolne pomieszczenia, które tego dnia zamieniły się w miejsca związane z naszą historią. Przenieśliśmy się do sali koncertowej w USA, gdzie słuchaliśmy występu Ignacego Jana Paderewskiego. Odwiedziliśmy szkołę we Wrześni, gdzie uczniowie zbuntowali się, kiedy zabroniono im używać mowy ojczystej. Uczestniczyliśmy w wojskowej musztrze. Obejrzeliśmy inscenizację Bitwy Warszawskiej, w której polskie wojska pokonały radzieckich najeźdźców. Drugie śniadanie i obiad zjedliśmy w stołówce, zmienionej w dawną kuchnię polową.

Lektury – klasa II – semestr II

 1. Alina i Czesław Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda” – 1 II
 2. Do wyboru jedna z lektur – 19 II
  1. Jan Grabowski „Czarna owieczka
  2. Knutsson Gosta „Przygody Filonka Bezogonka
 3. Hans Christian Andersen „Dziecię elfów” – 22 III
 4. Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” (fragmenty) – 12 IV
 5. Maria Kruger „Karolcia” – 28 V

Z wizytą u oo. Bernardynów

Dnia 11 stycznia odwiedziliśmy kościół oo. Bernardynów. Obejrzeliśmy przepiękną ruchomą szopkę. Modliliśmy się przy żłóbku Pana Jezusa prosząc o potrzebne łaski.

Uczestniczymy w Jasełkach

Grudzień był czasem przygotowań do Jasełek. Poświęciliśmy wiele czasu, aby nasz występ był udany. Chcieliśmy jak najlepiej przybliżyć wszystkim historię narodzenia Pana Jezusa. 22 grudnia był pierwszy występ dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, później podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. 7 stycznia było spotkanie całej społeczności szkolnej. Wysiłek naszej pracy mogli zobaczyć rodzice i niektórzy dziadkowie. Bardzo dobrze nam się współpracowało z klasą VIb podczas przygotowania Jasełek.

 

Ad astra

15 grudnia w naszej szkole zagościło planetarium. Mogliśmy podziwiać niebo pełne gwiazd i spadające meteoryty. Poznaliśmy fazy Księżyca, obserwowaliśmy ruch Ziemi. Było bardzo ciekawie.

Przygotowujemy się do Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada byliśmy na lekcji „Kto ty jesteś? – polskie symbole narodowe” w Muzeum Wojska Polskiego. Dowiedzieliśmy się, dlaczego w naszym godle jest orzeł oraz jak zmieniało się godło na przestrzeni dziejów Polski.  Poza tym, wiemy już od kiedy Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski i co oznaczają barwy ojczyste. Mogliśmy obejrzeć sprzęt wojskowy, a na koniec rozwiązać przygotowane zagadki.

 

Puchatkowy konkurs

W październiku odbył się klasowy konkurs ze znajomości lektury „Kubuś Puchatek”. Okazało się, że najlepiej zna lekturę i bezbłędnie rozwiązała test Basia. Drugie miejsce przypadło Marysi Cz.  i Hani N. Bardzo dobrą znajomością lektury wykazała się również Kasia, która zdobyła trzecie miejsce.
Gratulujemy!