Zielona szkoła – dzień trzeci

Trzeci dzień zielonej szkoły prawie za nami. Wczoraj wieczorem ucztowaliśmy przy ognisku, a później odbył się quiz wiedzy. Pytania były rozmaite, ale potrafiliśmy odpowiedzieć na wiele z nich. Nasze koleżanki Kasia i Hania N. zajęły pierwsze miejsce w konkursie czystości.  Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
Ostatniego dnia zwiedziliśmy Ostrów Lednicki, zobaczyliśmy miejsce, w którym prawdopodobnie Mieszko I przyjął chrzest. Szukaliśmy również rożnych przedmiotów z dawnych czasów. Po pysznym obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Zielona szkoła – dzień drugi

Drugi dzień dobiega końca.  Zwiedziliśmy Biskupin, który przywitał nas drobnym deszczem. Każdy miał okazję strzelać z łuku.  Poznaliśmy historię Biskupina i jego mieszkańców. Później słońcem przywitała nas Wenecja. Zwiedziliśmy Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruiny zamku. Na koniec przejechaliśmy kolejką do Biskupina, skąd odebrał nas pan kierowca. Po pysznym obiedzie trwają zawody sportowe. Wieczorem czeka na nas jeszcze ognisko.

Zielona szkoła – dzień pierwszy

Pierwszy dzień zielonej szkoły dobiega końca.  Podróż minęła nam spokojnie i dość szybko. Uczestniczyliśmy w lekcji w Muzeum Początków Państwa Polskiego, poznając ważne wydarzenia historyczne. W Katedrze Gnieźnieńskiej obejrzeliśmy słynne drzwi, poznając żywot św.  Wojciecha i zwiedziliśmy podziemia. Na koniec uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

Kto zjadł sałatę?

20 kwietna przygotowaliśmy krótką inscenizację.  Przygotowaliśmy kukiełki i zaprosiliśmy kolegów i koleżanki do obejrzenia. Bawiliśmy się przy tym bardzo dobrze.

Czysta woda – siły doda

Uczestniczyliśmy w zajęciach dotyczących profilaktyki wody. Dowiedzieliśmy się jak bardzo ważna jest woda dla naszego organizmu.  Na koniec każdy przygotował sobie pyszny napój.  Zajęcia odbyły się 20 kwietnia.

Tydzień Uprzejmości

W kwietniu podczas Tygodnia Uprzejmości przypomnieliśmy sobie zasady dobrego wychowania.  Pamiętaliśmy również o uśmiechu, który jest  najkrótszą drogą do drugiego człowieka.  Stworzyliśmy plakat przypominający o kulturalnym zachowaniu. Pamiętaliśmy też o modlitwie za wybraną osobę z klasy.

Wystawiamy pantomimy

16 lutego przygotowaliśmy i odegraliśmy pantomimy „Sklep z zabawkami”, „Arka Noego” oraz „Złota kaczka”.

Pierwsza pomoc

8 lutego mieliśmy zajęcia z ratownikiem medycznym. Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe. Rozmawialiśmy, jak należy sprawdzić drożność dróg oddechowych, sprawdzić puls oraz jak się zachować w różnych sytuacjach (oparzenie, krwotok, omdlenie, zakrztuszenie, złamanie). Każdy spróbował ułożyć kolegę lub koleżankę w pozycji bezpiecznej. Uczyliśmy się też wzywać odpowiednie służby, przekazując wszystkie niezbędne informacje. Zajęcia bardzo nam się podobały.

Zmiany w zasadach oceniania

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna

Zmiany od II półrocza

1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

A – celujący – 100 %
B – bardzo dobry – od 90%
C – dobry – od 75%
D – dostateczny – od 60%
E – dopuszczający – od 45%
F – niedostateczny – poniżej 45%
W powyższej skali stosuje się plusy i minusy.

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

3. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.
Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

  • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
  • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
    punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
  • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
  • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
  • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
  • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”. Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowaniadanego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości

5 lutego w naszej szkole odbyła się gra historyczna, której tematem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wszystkie klasy odwiedzały szkolne pomieszczenia, które tego dnia zamieniły się w miejsca związane z naszą historią. Przenieśliśmy się do sali koncertowej w USA, gdzie słuchaliśmy występu Ignacego Jana Paderewskiego. Odwiedziliśmy szkołę we Wrześni, gdzie uczniowie zbuntowali się, kiedy zabroniono im używać mowy ojczystej. Uczestniczyliśmy w wojskowej musztrze. Obejrzeliśmy inscenizację Bitwy Warszawskiej, w której polskie wojska pokonały radzieckich najeźdźców. Drugie śniadanie i obiad zjedliśmy w stołówce, zmienionej w dawną kuchnię polową.