Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców:
Funkcja
Imię i Nazwisko
Wybrany z klasy
Przewodnicząca    
 Wiceprzewodniczący    
Sekretarz     
 Członkowie Rady