Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Serdecznie zapraszamy na szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się według następującego porządku: 

9.00 – uroczystości na sali gimnastycznej

spotkanie z  Panią Małgorzatą Kupiszewską (świetlica)

10.05 – klasy IV -VII

11.00 –  klasy I-III

KU WASZEJ PAMIĘCI… ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – konkurs historyczny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III-VII do wzięcia udziału w konkursie KU WASZEJ PAMIĘCI... ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu dotyczącego wybranego przez siebie bohatera antykomunistycznego podziemia. 

Forma pracy:
-minimalna wielkość plakatu A3,
-technika dowolna,
-każda praca powinna być podpisana w następujący sposób: autor, klasa (na odwrocie) oraz tytuł plakatu (na głównej stronie).

Kryteria oceniania prac:
-estetyka wykonania pracy,
-poprawność merytoryczna (zgodność przekazanych treści z prawdą historyczną dotyczącą Żołnierzy Wyklętych),
-oryginalność wykonania oraz przekazu treści,
-poprawność językowa,
-prace na konkurs można wykonać samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.

Cele konkursu:
-rozpowszechnianie wśród społeczności szkolnej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
-przekazywanie, popularyzowanie i kultywowanie wartości, postaw i ideałów, które przyświecały bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,
-rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań dotyczących Żołnierzy Wyklętych,
-rozpowszechnianie wiedzy historycznej mającej znaczny wpływ na budowanie tożsamości i dumy narodowej,
-kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
-upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
-budowanie wśród uczniów postawy troski o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej.

Prace konkursowe można oddawać do Pani Iwony Czarneckiej (klasy IV-VII) oraz Pani Justyny Raczkiewicz (klasa III). Ostateczny termin przyjmowania plakatów: 27 lutego 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas szkolnych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 


Justyna Raczkiewicz, Iwona Czarnecka

 

 

Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców

Rok szkolny 2017/18

Funkcja
Imię i Nazwisko
Wybrany z klasy
Przewodnicząc Marian Pyjor   VI A
 Wiceprzewodniczący Magdalena Mycek I A 
Sekretarz  Agnieszka Strzałkowska IV 
 Członkowie Rady Aleksander Kosacki I B 
  Krzysztof Strzałkowski II 
  Paweł Przychodzeń   III A
   Urszula Gołaszewska III B 
   Jerzy Szymczak V A 
   Ewa Małkowska V B 
   Anna Wolska VI B 
  Andrzej Szymczak VII