Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców

Rok szkolny 2018/19

Funkcja
Imię i Nazwisko
Wybrany z klasy
Przewodniczący Łukasz Jęczmiński   V A
 Wiceprzewodniczący Magdalena Mycek II A 
Sekretarz  Magdalena Kopińska VII A 
 Członkowie Rady Marcin Małachowski I A 
  Katarzyna Krysicka I B
  Magdalena Mycek II A
  Monika Świeżewska II B 
  Krzysztof Strzałkowski III 
  Paweł Przychodzeń IV A
  Urszula Gołaszewska IV B 
  Błażej Jękot VI A
  Michał Marzec VI B
  Anna Blińska – Gut VII B
  Andrzej Szymczak VIII