Dzień Zwierzaka

29 maja odbył się w naszej szkole Dzień Zwierzaka. Chętni uczniowie przynieśli do szkoły swoich pupili. Zwierzęta można było oglądać w zwierzyńcu, którym stała się świetlica  IV – VII. Właściciele zwierząt bardzo interesująco opowiadali o swoich podopiecznych. Okazało się, że są prawdziwymi pasjonatami.  Mogliśmy dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy o pochodzeniu  zwierząt, hodowli i opiece.

Konkursy przyrodnicze 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się następujące konkursy przyrodnicze:

 • Ogóinopolska Olimpiada Przedmiotowa z przyrody i biologii dla klas IV-VII – sesja jesienna -10.11.2017
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z biologii i przyrody dla klas IV- VII – sesja zimowa -12.01.2018
 • Ogólnopolski Konkurs Galileo z biologii i przyrody dla klas IV – VII – 7.03.2018
 • Szkolny konkurs ,,Poznajemy kontynenty -Ameryki i Australia”- kwiecień 2018
 • Szkolny konkurs podsumowujący „Dzień zwierzaka” – maj lub czerwiec 2018

Wymagania i ocenianie z przyrody i biologii w roku szkolnym 2017/2018 – nauczyciel Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję przyrody (biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Cztery plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-” jeśli nie wypełnia swoich obowiązków na lekcji. Cztery „-” dają ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze trzy nieprzygotowania. Należy je zgłaszać na początku lekcji. Czwarte i kolejne nieprzygotowanie, a także każde niezgłoszone na czas, są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  • prac klasowych,
  • kartkówek (z trzech ostatnich lekcji),
  • odpowiedzi ustnych,
  • aktywności na lekcji,
  • prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  • prac domowych,
  • samodzielnej pracy na lekcji,
  • pracy w grupach
 6. Uczeń może otrzymać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  • jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  • samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program nauczania,
  • posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  • opanował materiał w stopniu bardzo dobrym

Wyniki konkursu „Poznajemy kontynenty- Azja i Afryka”

klasy IV- VI

miejsce I

Maciej Cebula kl. Va

Wojciech Ługiewicz kl. VI

miejsce II

Ina Kaczmarczyk kl. IV

miejsce III

Zofia Kulczycka kl. VI

Julia Mazur kl. VI

Bartłomiej Socha kl. Vb

Stanisław Szulc kl. Va

Tadeusz Zawisza kl. Vb

klasy I – III

miejsce I

Esperanza Nogueiras kl. IIa

miejsce II

Mikołaj Bagier kl. IIa

Barbara Janicka kl. III

miejsce III

Antonina Brzozowska kl. III

Maksymilian Chudzik kl. II b

Kacper Krajewski kl. IIb

Zofia Podlasińska kl. III

Natalia Szulc kl. III

 

Serdecznie gratuluję,

Beata Potasińska

 

 

 

 

Wyniki Konkursu Galileo 2017 z przyrody

Klasa VI

Wojtek Ługiewicz – miejsce 9 – laureat

Mateusz Krajewski – miejsce 12 – wyróżnienie

Magda Chmielewska – miejsce 15 -wyróżnienie

Klasy V

Ela Janicka – miejsce 7 -laureat

Agata Kilian – miejsce 7 – laureat

Józef Świeżewski miejsce 8 – laureat

Mateusz Rutkowski – miejsce 11 – wyróżnienie

Bartek Socha – miejsce 13 – wyróżnienie

klasa IV

Ina Kaczmarczyk – miejsce 13 – wyróżnienie

Serdecznie gratuluję,

Beata Potasińska

Konkursy przyrodnicze 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym odbyły lub odbędą się następujące konkursy przyrodnicze:

 1. Olimpus – Sesja jesienna (olimpiada ogólnopolska)
 2. Olimpus -Sesja zimowa (olimpiada ogólnopolska)
 3. Galileo – 8III 2016 (konkurs ogólnopolski)