Wymagania z biologii i przyrody- 2019/2020

Ocenianie z przyrody i biologii dla klas IV – VIII
nauczyciel – Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję przyrody, biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

Finał projektu „Badacz Wody” 17 IX Łazienki Królewskie

W poniedziałek 17 IX uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gali laureatów projektu „Badacz wody”, która odbyła się w Łazienkach Królewskich w Sali Balowej Pałacu na Wodzie. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie pięciu  ogólnopolskich laureatów. Przedstawiliśmy nasze zeszłoroczne działania w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiego filmu. Zaśpiewaliśmy też naszą własną piosenkę poświęconą wodzie „Wodny rap”. Ostatecznie zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce razem z trzema innymi zespołami. Jest to dla nas ogromny sukces!

W tym dniu wzięliśmy też udział w bardzo ciekawych zajęciach terenowych na terenie Łazienek poświęconym drzewom.

Dzień Zwierzaka

29 maja odbył się w naszej szkole Dzień Zwierzaka. Chętni uczniowie przynieśli do szkoły swoich pupili. Zwierzęta można było oglądać w zwierzyńcu, którym stała się świetlica  IV – VII. Właściciele zwierząt bardzo interesująco opowiadali o swoich podopiecznych. Okazało się, że są prawdziwymi pasjonatami.  Mogliśmy dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy o pochodzeniu  zwierząt, hodowli i opiece.

Konkursy przyrodnicze 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się następujące konkursy przyrodnicze:

 • Ogóinopolska Olimpiada Przedmiotowa z przyrody i biologii dla klas IV-VII – sesja jesienna -10.11.2017
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z biologii i przyrody dla klas IV- VII – sesja zimowa -12.01.2018
 • Ogólnopolski Konkurs Galileo z biologii i przyrody dla klas IV – VII – 7.03.2018
 • Szkolny konkurs ,,Poznajemy kontynenty -Ameryki i Australia”- kwiecień 2018
 • Szkolny konkurs podsumowujący „Dzień zwierzaka” – maj lub czerwiec 2018

Wymagania i ocenianie z przyrody i biologii w roku szkolnym 2017/2018 – nauczyciel Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję przyrody (biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Cztery plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-” jeśli nie wypełnia swoich obowiązków na lekcji. Cztery „-” dają ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze trzy nieprzygotowania. Należy je zgłaszać na początku lekcji. Czwarte i kolejne nieprzygotowanie, a także każde niezgłoszone na czas, są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  • prac klasowych,
  • kartkówek (z trzech ostatnich lekcji),
  • odpowiedzi ustnych,
  • aktywności na lekcji,
  • prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  • prac domowych,
  • samodzielnej pracy na lekcji,
  • pracy w grupach
 6. Uczeń może otrzymać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  • jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  • samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program nauczania,
  • posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  • opanował materiał w stopniu bardzo dobrym

Wyniki konkursu „Poznajemy kontynenty – Azja i Afryka”

klasy IV- VI

miejsce I
Maciej Cebula kl. Va
Wojciech Ługiewicz kl. VI

miejsce II
Ina Kaczmarczyk kl. IV

miejsce III
Zofia Kulczycka kl. VI
Julia Mazur kl. VI
Bartłomiej Socha kl. Vb
Stanisław Szulc kl. Va
Tadeusz Zawisza kl. Vb

klasy I – III

miejsce I
Esperanza Nogueiras kl. IIa

miejsce II
Mikołaj Bagier kl. IIa
Barbara Janicka kl. III

miejsce III
Antonina Brzozowska kl. III
Maksymilian Chudzik kl. II b
Kacper Krajewski kl. IIb
Zofia Podlasińska kl. III
Natalia Szulc kl. III

Serdecznie gratuluję!
Beata Potasińska

Wyniki Konkursu Galileo 2017 z przyrody

Klasa VI

Wojtek Ługiewicz – miejsce 9 – laureat

Mateusz Krajewski – miejsce 12 – wyróżnienie

Magda Chmielewska – miejsce 15 -wyróżnienie

Klasy V

Ela Janicka – miejsce 7 -laureat

Agata Kilian – miejsce 7 – laureat

Józef Świeżewski miejsce 8 – laureat

Mateusz Rutkowski – miejsce 11 – wyróżnienie

Bartek Socha – miejsce 13 – wyróżnienie

klasa IV

Ina Kaczmarczyk – miejsce 13 – wyróżnienie

Serdecznie gratuluję,

Beata Potasińska