Wymagania z historii rok szkolny 2018/2019

Historia – rok szkolny 2018/2019

 • uczeń musi mieć na zajęciach podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy;
 • brak pracy domowej uczeń musi zgłosić przed sprawdzeniem przez nauczyciela listy obecności;
 • w ciągu semestru uczeń może jeden raz (klasa IV)/dwa razy (klasy V-VIII)zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, brak opanowania treści z poprzedniej lekcji, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń);
 • pytanie uczniów z wiadomości z poprzedniej lekcji odbywać się będzie na początku zajęć;
 • kartkówki będą obejmowały wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, ocen z kartkówek nie można poprawiać;
 • po każdym dziale uczniowie będą pisali pisemne prace klasowe, poprawiać będzie można tylko ocenę niedostateczną, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty poznania oceny, termin ten obowiązuje również uczniów, którzy byli nieobecni w czasie sprawdzianu
 • za aktywność na lekcji uczniowie otrzymywać będą plusy – pięć plusów daje piątkę, za niewłaściwą pracę na lekcji uczniowie otrzymywać będą minusy – pięć minusów daje ocenę niedostateczną;
 • ocenę celującą na koniec semestru i koniec roku otrzyma uczeń, który wykonywał prace dodatkowe, a większość jego sprawdzianów została oceniona na szóstkę

Wymagania 2017/2018 Historia

Historia – rok szkolny 2017/2018

 • uczeń musi mieć na zajęciach podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy;
 • brak pracy domowej uczeń musi zgłosić przed sprawdzeniem przez nauczyciela listy obecności;
 • w ciągu semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, brak opanowania treści z poprzedniej lekcji, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń);
 • pytanie uczniów z wiadomości z poprzedniej lekcji odbywać się będzie na początku zajęć;
 • kartkówki będą obejmowały wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, ocen z kartkówek nie można poprawiać;
 • po każdym dziale uczniowie będą pisali pisemne prace klasowe, poprawiać będzie można tylko ocenę niedostateczną, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty poznania oceny, termin ten obowiązuje również uczniów, którzy byli nieobecni w czasie sprawdzianu
 • za aktywność na lekcji uczniowie otrzymywać będą plusy – pięć plusów daje piątkę, za niewłaściwą pracę na lekcji uczniowie otrzymywać będą minusy – pięć minusów daje ocenę niedostateczną;
 • ocenę celującą na koniec semestru i koniec roku otrzyma uczeń, który wykonywał prace dodatkowe, a większość jego sprawdzianów została oceniona na szóstkę