KONKURS z LICZBĄ PI

W Międzynarodowy Dzień Liczby PI

14 marca 2018 roku odbędzie się konkurs na zapamiętanie jak największej liczby cyfr po przecinku w liczbie PI. Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:

klasy 1-2, 3-4, 5-7. W pierwszym etapie liczbę PI trzeba będzie zapisać,

w drugim wyrecytować jak najwięcej cyfr.

Zgłoszenia do końca lutego przyjmują Stanisław i Ignacy z klasy 7.

 

Zapraszamy

Klasa 6 – trójkąty wierszowane

Geometria przedmiot fajny20161109_104822-1

czasem nawet nadzwyczajny

linijkę, cyrkiel, kątomierz, ekierkę

będziesz potrzebował by bawić się w tą gierkę.

 

To jest trójkąt równoboczny,

który nie jest taki mroczny,20161109_104838

ma wszystkie boki takie same,

mam nadzieję, że nie wygląda na czarną plamę.

Gabrysia K

Klasa 4 – rozwiąż zadanie

Zadanie o cierpliwym Jasiu

Jasiu od liczby 100 odejmował 1 i dodawał 2, odejmował  2 i dodawał 3, odejmował 3 i dodawał 4 i tak jeszcze odejmował i dodawał kolejne liczby 100 razy. Jaką liczbę otrzymał?

Klasa 5 – rozwiąż zadanie

Zadanie o wieku pani nauczycielki

Jeśli obliczysz wartość wyrażenia algebraicznego

 xxx 

gdzie

n – liczba osób dorosłych na wycieczce do Muzeum Literatury, która odbyła się 15 listopada

a – rok urodzenia autora wiersza omawianego na lekcji w Muzeum Literatury

b – numer linii autobusu, którym jechaliśmy do Muzeum Literatury

c – godzina, o której wróciliśmy do szkoły z Muzeum Literatury ( w zaokrągleniu do 1h)

d – liczba nóg wszystkich uczestników wycieczki do Muzeum Literatury,

to dowiesz się ile lat ma pani nauczycielka.

Klasa 6 – rozwiąż zadanie

Zadanie właściwe

Ile jest ułamków właściwych o różnych wartościach, w których licznik i mianownik są liczbami dodatnimi jednocyfrowymi?