KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego pod uwagę brany jest  przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Czytaj dalej KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO