XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa”

Zakończyły się przesłuchania w szesnastej edycji Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa” organizowanego przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej oraz przez Katolicki Zespół Edukacyjny im. Piotra Skargi (finałowe przesłuchania odbyły się 30.10.2018r.).

Uczeń naszej szkoły, Maksymilian Chudzik (kl. 4b), został laureatem konkursu, zdobywając
I miejsce. Jesteśmy dumni i gratulujemy.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Kardynał Kazimierz Nycz (Arcybiskup Metropolita Warszawski)
Aurelia Michałowska (Mazowiecki Kurator Oświaty)
Krzysztof Strzałkowski (Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola)

Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się dnia 10 listopada o godz. 10.00
w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II
(Galeria Porczyńskich  pl. Bankowy 3)

Konkurs prozatorski dla młodzieży im. Dostojewskiego

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga. Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 1 lutego 2019.

regulamin konkursu

 Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Zachęcamy uczniów klas 4-8 naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.” Konkurs organizowany jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Tematem opisu dzieła sztuki w XV edycji konkursu będzie obraz Jacka Malczewskiego Przeznaczenie ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Termin składania prac u nauczycieli polonistów mija 7 stycznia 2019 roku.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej

regulamin konkursu

Zgłoszenia przyjmują panie polonistki

Agnieszka Goszczycka
Katarzyna Łyłka

 

Generał John Roth

12 września mięliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z gen. Johnem Rothem. Jest to amerykański generał, który od dziecka modli się za Polskę. Spotkanie było bardzo ciekawe. Mogliśmy też sprawdzić swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim – zadając generałowi pytania :)

„John Roth – emerytowany generał armii USA, katolik, który na Bogu oparł swoje życie. Wielki przyjaciel Polski, Rycerz Kolumba IV stopnia, Członek LEGATUS (stowarzyszenia biznesmenów katolickich, powstałego z inspiracji Papieża Jana Pawła II). Od dziecka modlący się na Różańcu za Polskę (zgodnie z prośbą Papieża Piusa XII z 1946r. o modlitwę całego świata za Polskę). Roth poszedł w ślady ojca. Ma za sobą fronty Wietnamu i wojnę w z Zatoce Perskiej, podczas której dowodził 16 tys. żołnierzy. Wywiad dla radia WNET. ” (https://vod.gazetapolska.pl/4115-amerykanski-general-modli-sie-za-polske)

 

Narodowe Czytanie 2018r.

8 września br. odbyło się Narodowe Czytanie. U nas w szkole zorganizowaliśmy ten dzień 12.09. My również wzięliśmy w nim udział.

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Narodowe Czytanie 2018

12 września odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. Wzięliśmy w nim udział również my :)

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Lektury obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 4a i 4b
1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek                         15.10.2018
2. Charles Perrault, Kopciuszek                                                        19.11.2018
3. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa                                          07.01.2019 
4. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród                                25.02.2019
5. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy                                           08.04.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 5
1. Prus Bolesław , Katarynka i Kamizelka (2 nowele)                          – 08.10.2018
2. Ferenc Molnár, Chłopcy z placu broni                                            12.11.2018
3. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa                                                                                                                                        14.01.2019
4. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów                                             18.03.2019
5. Sienkiewicz Henryk , W pustyni i w puszczy                                      06.05.2019 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 6a
1. Lem Stanisław, Bajki robotów                                                          – 01.10.2018
2. Tolkien John Ronald Reuel , Hobbit, czyli tam i z powrotem             – 12.11.2018
3. Domańska Antonina, Historia żółtej ciżemki                                    – 10.12.2018
4. Montgomery Lucy Maud , Ania z Zielonego Wzgórza                      – 18.02.2019
5. Verne Juliusz, W 80 dni dookoła świata;                                          – 18.03.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 6b
1. Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki                                    01.10.2018
2. Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza                       26.11.2018
3. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem              21.01.2019
4. Stanisław Lem, Bajki robotów                                                           – 04.03.2019
5. Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata                                            – 13.05.2019 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 7a i 7b
1. Aleksander Fredro, Zemsta                                                              – 25.09.2018
2. Adam Mickiewicz, Dziady II                                                                – 16.10.2018
3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis                                                          – 20.11.2018
4. Dickens Charles, Opowieść wigilijna                                                  – 11.12.2018
5. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy                                                            – 12.02.2019
6. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze                                        – 05.03.2019
7. Stefan Żeromski, Siłaczka                                                                  – 12.03.2019
8. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz                                                          – 02.04.2019
9. Henryk Sienkiewicz, Latarnik                                                              – 09.04.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 8
1. Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec                                         – 26.09.2018
2. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz                                                            – 17.10.2018
3. Antoine de Saint Exupery, Mały Książę                                                 – 21.11.2018
4. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy                                                               – 13.02.2019
5. Żeromski Stefan, Syzyfowe prace                                                          – 13.03.2019
6. Fiedler Arkady, Dywizjon 303                                                                – 10.04.2019

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas 4-8 w roku szkolnym 2018/2019

METODY I NARZĘDZIA OCENIANIA

 • W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego
 1. uczeń otrzymuje od nauczyciela informację ustną lub pisemną, w której zawierają się następujące treści: co robisz dobrze; co wymaga poprawy i jak możesz to poprawić; jak powinieneś się dalej uczyć
 • Formy oceniania bieżącego:
  – wypowiedź ustna
  – praca domowa
  – kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 minut – sprawdzenie wiadomości
  i umiejętności z maksimum 3 lekcji)
  -test znajomości lektury
  – pisemna praca klasowa (sprawdzian pisemny, sprawdzian diagnostyczny, sprawdzian próbny i inne, obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych trwający do dwóch godzin lekcyjnych)
  – dyktando
  – aktywność
  – ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
  – prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
  – wypracowania pisane w domu i w szkole
  wypracowania oceniane będą zgodne z kryteriami opracowanymi przez   CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
  – recytacje wierszy (minimum 1 w semestrze)
  – referaty
  – udział w konkursach (w zależności od wyniku)
  – głośne czytanie w klasie IV
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.) trzy razy w ciągu okresu
 1. zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia
  z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
 • Osiągnięcia ucznia klas są przeliczane w następującej skali procentowej:

100% – celujący;
97%-99% – bardzo dobry +
93%-96% – bardzo dobry
90%-92% – bardzo dobry –
85%-89% – dobry +
80%-84% – dobry
75%-79% – dobry –
70%-74% – dostateczny +
65%-69% – dostateczny
60%-64% – dostateczny –
55%-59% – dopuszczający +
49%-54% – dopuszczający
45%-48% – dopuszczający –
0%-44%   – niedostateczny

 • Plusy są stawiane za:
  – aktywny udział w lekcji
  – pracę w grupie
  – prace domowe
  – prace dodatkowe
  – samodzielne prace na lekcji
  – przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny

Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za siedem plusów ocenę celującą. Plusy rozliczane są pod koniec każdego semestru.

 • Minusy są stawiane za:
  – brak odpowiedzi na zadane pytanie wynikające z lekcji
  – brak samodzielnej pracy na lekcji
  – nieodpowiednią pracę w grupie
  – nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji)

Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Rozliczanie minusów odbywa się pod koniec każdego semestru.

 • Udział ucznia w różnego rodzaju konkursach z języka polskiego punktowany jest
  w skali od 50% do 100%
 1. 100% – ocena celująca
 2. od 80% – ocena bardzo dobra
 3. 79% – 50% – plus
 • Za udział w konkursach wieloetapowych uczeń otrzymuje ocenę cząstkową z języka polskiego:
 1. plus za udział w etapie szkolnym
 2. bardzo dobry za reprezentowanie szkoły w kolejnym etapie
 3. bardzo dobry plus za wyróżnienie w konkursie
 4. celujący za zdobycie tytułu finalisty lub laureata

Uwagi:

 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku elektronicznym
 • kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiedzianymi formami kontroli.
 • testy znajomości lektury są zapowiadane i odbywają się podczas pierwszych zajęć dotyczących omawianej lektury
 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe są obowiązkowe
 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe oddawane są w terminie do 2 tygodni.

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

WARUNKI POPRAWY OCEN

 1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub wypracowania klasowego oceny niedostatecznej uczeń może poprawić ją tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną.
 2. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ,w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły musi zaliczyć materiał podlegający kontroli w czasie i formie ustalonej
  z nauczycielem przedmiotu.

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWEJ

 • Nauczyciel przy wystawianiu oceny bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji.
 • Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem.