Wyjście do Muzeum Wojska Polskiego

W lutym wybraliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego na lekcję z eksponatami pt. „Hełm, szyszak czy rogatywka? – wojskowe nakrycia głowy”.  Cóż to była za lekcja! Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem zgłębiali wiedzę dotyczącą wojskowych nakryć głowy. Pojęcia takie jak misiurka czy hełmofon nie są już dla nas obce. 

 

                                             

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Serdecznie zapraszamy na szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się według następującego porządku: 

9.00 – uroczystości na sali gimnastycznej

spotkanie z  Panią Małgorzatą Kupiszewską (świetlica)

10.05 – klasy IV -VII

11.00 –  klasy I-III

KU WASZEJ PAMIĘCI…ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – KONKURS HISTORYCZNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III-VII do wzięcia udziału w konkursie KU WASZEJ PAMIĘCI... ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu dotyczącego wybranego przez siebie bohatera antykomunistycznego podziemia. 

Forma pracy:
-minimalna wielkość plakatu A3,
-technika dowolna,
-każda praca powinna być podpisana w następujący sposób: autor, klasa (na odwrocie) oraz tytuł plakatu (na głównej stronie).

Kryteria oceniania prac:
-estetyka wykonania pracy,
-poprawność merytoryczna (zgodność przekazanych treści z prawdą historyczną dotyczącą Żołnierzy Wyklętych),
-oryginalność wykonania oraz przekazu treści,
-poprawność językowa,
-prace na konkurs można wykonać samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.

Cele konkursu:
-rozpowszechnianie wśród społeczności szkolnej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
-przekazywanie, popularyzowanie i kultywowanie wartości, postaw i ideałów, które przyświecały bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,
-rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań dotyczących Żołnierzy Wyklętych,
-rozpowszechnianie wiedzy historycznej mającej znaczny wpływ na budowanie tożsamości i dumy narodowej,
-kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
-upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
-budowanie wśród uczniów postawy troski o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej.

Prace konkursowe można oddawać do Pani Iwony Czarneckiej (klasy IV-VII) oraz Pani Justyny Raczkiewicz (klasa III). Ostateczny termin przyjmowania plakatów: 27 lutego 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas szkolnych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 


Justyna Raczkiewicz, Iwona Czarnecka

KU WASZEJ PAMIĘCI… ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – konkurs historyczny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III-VII do wzięcia udziału w konkursie KU WASZEJ PAMIĘCI... ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu dotyczącego wybranego przez siebie bohatera antykomunistycznego podziemia. 

Forma pracy:
-minimalna wielkość plakatu A3,
-technika dowolna,
-każda praca powinna być podpisana w następujący sposób: autor, klasa (na odwrocie) oraz tytuł plakatu (na głównej stronie).

Kryteria oceniania prac:
-estetyka wykonania pracy,
-poprawność merytoryczna (zgodność przekazanych treści z prawdą historyczną dotyczącą Żołnierzy Wyklętych),
-oryginalność wykonania oraz przekazu treści,
-poprawność językowa,
-prace na konkurs można wykonać samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.

Cele konkursu:
-rozpowszechnianie wśród społeczności szkolnej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
-przekazywanie, popularyzowanie i kultywowanie wartości, postaw i ideałów, które przyświecały bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,
-rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań dotyczących Żołnierzy Wyklętych,
-rozpowszechnianie wiedzy historycznej mającej znaczny wpływ na budowanie tożsamości i dumy narodowej,
-kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
-upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
-budowanie wśród uczniów postawy troski o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej.

Prace konkursowe można oddawać do Pani Iwony Czarneckiej (klasy IV-VII) oraz Pani Justyny Raczkiewicz (klasa III). Ostateczny termin przyjmowania plakatów: 27 lutego 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas szkolnych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 


Justyna Raczkiewicz, Iwona Czarnecka

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów – II semestr

Od II semestru roku szkolnego 2017/2018  osiągnięcia edukacyjne ucznia przeliczane są w następującej skali procentowej:

1) 100%- celujący (A);

2) od 90%- bdb (B);

3) od 75%-db (C);

4) od 60%-dst. (D);

5) od 45%-dop. (E);

6) poniżej 45%-ndst. (F)

(Wyciąg z nowego Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Wycieczka do Parku Sieleckiego

16 października uczniowie klasy IB udali się na spacer do pobliskiego Parku Sieleckiego. Czas spędzili na poszukiwaniu darów jesieni i obserwacji przyrody. Każdy z uczniów wypełnił swoje koszyczki i pudełeczka skarbami znalezionymi w parku, które posłużyły  do wykonania dekoracji sali lekcyjnej.

Święto Szkoły

     Tradycją stało się, że 4 października, razem ze Świętem Patrona, odbywa się ślubowanie pierwszoklasistów. Tak było i w tym roku.
Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w szkolnej kaplicy. Następnie odbyła się uroczysta akademia. Po przemówieniu Pani Dyrektor uczniowie klasy IIIb zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili blaski i cienie szkolnego życia, przypomnieli o prawach  i obowiązkach ucznia, a także zadeklarowali chęć pomocy swoim młodszym kolegom. Potem przyszedł czas na występ bohaterów tego dnia; uczniów klasy Ia  i Ib.

    Pierwszoklasiści prezentowali przed samym Świętym Franciszkiem i 
wszystkimi zebranymi, to co już wiedzą o szkole i Polsce. Egzamin zdali śpiewająco, dlatego mogli przystąpić do ślubowania. Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia i nasi pierwszoklasiści zostali pełnoprawnymi uczniami Szkoły Św. Franciszka. Po oficjalnej części uroczystości, nastąpił czas zabawy, którą poprowadził Święty Franciszek. Uczniowie, nauczyciele i wszyscy goście doskonale bawili się podczas wspólnego tańca i śpiewu.

Dzień Patrona Szkoły

4 października
Serdecznie zapraszamy 
Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli 
  Na  Święto Patrona Naszej Szkoły 

 

9. 00 – Msza Św. w kaplicy

po mszy: ślubowanie klas pierwszych 

spotkanie ze Św. Franciszkiem 

       oraz inne atrakcje.    

                                                                                                                        

W tym dniu obowiązuje uczniów strój galowy.

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły są odwołane, pozostałe odbywają się bez zmian.  Uczniowie  mają zapewnioną opiekę od 7. 30 – 17.00.

Lektury w klasie I

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                        -Wisława Szymborska

 Lista lektur w klasie I:

-Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka” – 13 listopada

-Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska” – 11 grudnia

-Czesław Centkiewicz „Zaczarowana Zagroda” – 8 stycznia

-Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” – 12 lutego

-Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie!” – 16 kwietnia

-Wanda Chotomska „Legenda o smoku ze smoczej jamy” – podczas zielonej szkoły