Informacja publiczna

Informacja publiczna Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka  jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, szkoła powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji szkoła powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak  złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy przesłać pocztą tradycyjną, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru na adres: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka, ul. Teresińska 9, 00-727 Warszawa

Powyższy wniosek powinien być przygotowany według załączonego formularza.

Informacja publiczna udostępniana jest wnioskodawcy pocztą tradycyjną. Wnioskodawca musi bezwzględnie podać odpowiednie dane pozwalające na wysłanie informacji  (wpisać pełny adres w polu „Opis informacji do udostępnienia”).

Formularz do złożenia wniosku

Pielgrzymka do Asyżu 2019 kl. 6a – Dzień szósty

 Ostatnie spotkania na ziemi włoskiej, już nie śladem św. Franciszka, ale śladem jego ducha. Dziś odwiedziliśmy Loreto – miejsce, do którego został przeniesiony domek Matki Bożej przez rodzinę de Angeli. Miejsce to zostało uświęcone obecnością tej cennej relikwii, dlatego podczas mszy św. polecaliśmy Matce Bożej nasze rodziny. Mogliśmy dotknąć świętości, wsłuchać się w codzienność Maryi.  

Czytaj dalej Pielgrzymka do Asyżu 2019 kl. 6a – Dzień szósty

Spotkanie świąteczne – Jasełka

 5 stycznia odbyło się w naszej szkole spotkanie świąteczne. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą, po której wszyscy mogli wspólnie pokolędować. Następnie przyszedł czas na przedstawienie jasełkowe przygotowane przez klasy drugie. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele i zaproszeni goście obejrzeli inscenizację pt. „Cicha Noc”. Czytaj dalej Spotkanie świąteczne – Jasełka

Orszak Trzech Króli

     Święta Bożego Narodzenia obfitują w bardzo wiele wydarzeń w naszej szkole. Nie zabrakło nas więc i na Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Warszawy. Już tradycyjnie uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w Orszaku spotkali się na Mszy Św. w kościele ojców jezuitów u Matki Bożej Łaskawej. Czytaj dalej Orszak Trzech Króli

Wspólne kolędowanie

     Dnia 21.12.2018 r. na 5 godzinie lekcyjnej rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Pani Marta nauczyciel muzyki przygotowała poszczególne klasy, by zaprezentowały kolędy, klasy starsze z akompaniamentem fletów, a młodsze z gitarą. Oprócz prezentacji klas także niektórzy uczniowie wykonali kolędy na swoich instrumentach. Dziękujemy, że chcieli zaprezentować nam swoje talenty, to niezwykłe kiedy możemy podziwiać dary jakie złożone są w naszych uczniach. Po tych wyjątkowych występach, życzenia Pani Dyrektor uroczyście rozpoczęły przerwę świąteczną. Czytaj dalej Wspólne kolędowanie